Park in the summer

Tukikeskustelut

Lyhytterapia, Työnohjaus, Kriisityö

NUOTTI valmennus

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeisen lyhytterapian lähestymistapa on asiakaslähtöinen, tavoitteellinen, tulevaisuus suuntautunut, vuorovaikutuksellinen ja voimavarakeskeinen. Siinä etsitään ratkaisuja elämän pulmatilanteisiin luottamuksellisessa yhteistyösuhteessa asiakkaan ja terapeutin välillä. Terapiassa muodostetaan mielikuva siitä, miten asiat ovat kun ne ovat hyvin. Terapiassa suunnitellaan tarvittavia askelia ja asiakas ottaa niitä kohti, suunnaten tavoitteitaan kohti. Näin käytetään hyväksi tulevaisuuden vetovoimaa. Asiakkaiden omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiassa. 

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapia työssäni keskityn tukemaan asiakasta jatkamaan elämäänsä eteenpäin. Ongelmia pyritään ratkomaan yhteistyössä asiakkaan kanssa myönteisen tulevaisuuden visioinnin kautta ja tavoitteiden asettamisella. 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii kaiken ikäisille ja se voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista.  Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalankynnyksen mielenterveyttä tukeva palvelu, jonka lähtökohtana on aina asiakkaan tarpeista lähtevä toiminta.

Terapiaan pääsee ilman lähetettä, eikä aikaisempia psykiatrisia tutkimuksia tarvita. Lyhytterapia ei ole psykoterapiaa, joten se ei ole KELA:n tukemaa. Tarpeen mukaan asiakas ohjataan psykoterapiaan, mikäli lyhytterapeuttinen työote ei ole riittävää. Usein jo lyhytterapia riittää hoitomuodoksi asiakkaalle.

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista ja kehittämistä sekä arviointia. Se on myös työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten ja kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksen avulla vahvistetaan ammattilaisuutta haluttuun suuntaan sekä myös työnhallinnan tunnetta.

Työnohjausta olen toteuttanut yksilö- ja ryhmätasolla opetus- ja hoitolalla työskenteleville, myös terapeuteille.

Kriisityö

Kriisi voi olla seurausta erilaisista elämänvaiheista tai tapahtumista. Kriisin taustalla voi olla äkillinen muutos tai järkyttävä tapahtuma – se voi olla myös seurausta useista samanaikaisista kuormittavista asioista ja erilaisista elämän tilanteista. 

Kriisityön tarkoitus on käydä traumaattiset tapahtumat läpi oikealla tavalla, jotta ne eivät vaikuta ja hankaloita ihmisen hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tunteen palautumista. Henkisen tuen tarkoituksena on palauttaa kriisin kohdanneelle ihmiselle turvallisuuden tunne. 

Menetyksen kohdatessa surupolkua voi kulkea myös kriisityön ammattilaisen ja terapeutin kanssa. Yksin ei tarvitse selvitä.